STYRELSEN
VERKSAMHETSÅRET
2019


Ordförande:

Johan Widell
tel. 076-3403879

Vice ordförande:

Gustav Persson
070-240 88 61

Sekreterare:

Lisbeth Hejman
tel. 070-954 35 21

Kassör:

Lars Persson
tel. 073-561 70 53

Ledamot:

Sune Joelsson
tel. 070-813 62 82

Ledamot:

Dan Nilsson
tel.

Ledamot:

Joacim Widell
tel.

Suppleant:

Kjell Blomqvist
tel. 070-943 62 55

Suppleant:

Vakant


Revisorer:

Jan Pettersson och Göte Karlsson

Rev. suppleanter:

Göran Blomberg


Valberedning:

Mats Björklund, Johan Westesson och Emmy Svensson


Sköter hemsidan:

Lisbeth Hejman
tel. 070-954 35 21
lisbeth.hejman@telia.com