Stacks Image 112

STYRELSEN VERKSAMHETSÅRET 2019

ORDFÖRANDE:
Johan Widell
Tel. 076-3403879
VICE ORDFÖRANDE:
Gustav Persson
Tel. 070-2408861
SEKRETERARE:
Lisbeth Hejman
Tel. 070-9543521
KASSÖR:
Lars Persson
Tel. 073-5617053
LEDAMOT:
Sune Joelsson
Tel. 070-8136282
LEDAMOT:
Dan Nilsson
Tel.
LEDAMOT:
Joacim Widell
Tel.
SUPPLEANT:
Kjell Blomqvist
Tel. 070-9436255
SUPPLEANT:
Vakant
REVISOR:
Jan Pettersson
REVISOR:
Göte Karlsson
VALBEREDNING:
Mats Björklund
VALBEREDNING:
Johan Westesson
VALBEREDNING:
Emmy Svensson
HEMSIDAN:
Lisbeth Hejman
Tel. 070-9543521
Mailkontakt:
Se längst ner på sidan.