Stacks Image 112

STYRELSEN VERKSAMHETSÅRET 2021

ORDFÖRANDE:
Johan Widell
Tel. 076-3403879
LEDAMOT:
VICE ORDFÖRANDE:

Sune Joelsson
Tel. 070-8136282
LEDAMOT:
KASSÖR:

Lars Persson
Tel. 073-5617053
LEDAMOT:
SEKRETERARE:

Lisbeth Hejman
Tel. 070-9543521
LEDAMOT:
Dan Nilsson
Tel.070-6866085
LEDAMOT:
Kjell Blomqvist
Tel. 070-9436255
LEDAMOT:
Håkan Nilsson
Tel. 073-4026722
SUPPLEANT:
Josefin Johansson
Tel.070-8981200
SUPPLEANT:
Mindy Silver
070-8199636
REVISOR:
Jan Pettersson
REVISOR:
Göte Karlsson
REVISORSUPPL.:
Göran Blomberg
VALBEREDNING:
Vakant
VALBEREDNING:
Vakant
VALBEREDNING:
Vakant
HEMSIDAN:
Lisbeth Hejman
Tel. 070-9543521
Mailkontakt:
Se längst ner på sidan.