Stacks Image 3

I BYGDEGÅRDSGRUPPEN 2019 INGÅR

LARS PERSSON
KJELL BLOMQVIST
SUNE JOELSSON
DAN NILSSON
THERESIA BJÖRKLUND
GUSTAV PERSSON
GERT EKSTRAND
LISBETH HEJMAN