Stacks Image 3

HUR BLIR JAG MEDLEM?


Medlemsavgiften är 120:- för familj och 60:- för enskild. Som familj räknas de som bor och är skrivna på samma adress. Avgiften sätts in på vårt bankgirokonto 5683-3486. Glöm inte att ange namn och födelsedag (ÅÅ MM DD) på samtliga inbetalande samt adress och telefonnummer.
Om medlemsavgiften betalas innan den 30/4, så är du med i vårt medlemslotteri. Dragningen sker på årsmöten

Välkommen som medlem!


Om du tycker att det är viktigt att vi tar tillvara Stobybygdens intressen gentemot kommunen och andra myndigheter så tveka inte att bli medlem i föreningen.