Stacks Image 3
Stacks Image 9HÄR HITTAS PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE OCH ÅRSMÖTE

Skulle det finnas intresse av att läsa äldre protokoll än de som finns här, vg tag kontakt med vår webbmaster.
Kontaktlänk finns längst ner på sidan.
ÅRSMÖTEN

STYRELSEMÖTE

2020 (datum kommer)
2019 03 12

2020 02 05
(Fler datum kommer)

Vi har styrelsemöte kl. 18.30.
Om någon har en fråga, som ni önskar att vi tar upp i ett möte.
Kontakta någon i styrelsen i god tid.
Se i
"styrelsen"