Stacks Image 3
Stacks Image 9HÄR HITTAS PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE OCH ÅRSMÖTE

Skulle det finnas intresse av att läsa äldre protokoll än de som finns här, vg tag kontakt med vår webbmaster.
Kontaktlänk finns längst ner på sidan.
ÅRSMÖTEN

STYRELSEMÖTE

Vi har styrelsemöte kl. 19.00.
Om någon har en fråga, som ni önskar att vi tar upp i ett möte.
Kontakta någon i styrelsen i god tid.
Se i
"styrelsen"