Stacks Image 3
Stacks Image 9HÄR HITTAS PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE OCH ÅRSMÖTE

Skulle det finnas intresse av att läsa äldre protokoll än de som finns här, vg tag kontakt med vår webbmaster.
Kontaktlänk finns längst ner på sidan.
ÅRSMÖTEN

STYRELSEMÖTE

Nästa möte
2020 04 15
INSTÄLLT pg
Cornaviruset
Nytt datum kommer när den är bestämd
2020 03 02
2020 02 05

Vi har styrelsemöte kl. 19.00.
Om någon har en fråga, som ni önskar att vi tar upp i ett möte.
Kontakta någon i styrelsen i god tid.
Se i
"styrelsen"