Stacks Image 42

EN FÖRENING FÖR INVÅNARNA I STOBY MED OMNEJD. VI ARBETAR FÖR ATT TILLVARATA VÅRA MEDLEMMARS INTRESSEN OCH ÖNSKEMÅL.

Tag gärna kontakt med någon i styrelsen om ärenden som gagnar alla i bygden.

SEDAN NÅGOT ÅR TILLBAKA ÄR STOBY INTRESSEFÖRENING OCH STOBY BYGDEGÅRD SAMMANSLAGNA TILL EN FÖRENING.

Stacks Image 87

INFORMATION!
Angående pågående Coronapandemi,
har vi tagit beslutet att pausa uthyrningen av Stoby Bygdegård tills vidare.
OBS! Det går att önska en bokning, som finns för er, när Coronapandemin är över.
MEN MÄRK! Ingen bokning är gällande förrän ni fått bekräftelsen från oss. OBS!

Stacks Image 35
VÄLKOMMEN!
TILL BYGDEGÅRDENS HEMSIDA

www.stobybygdegard.se

ST0BY BYGDEGÅRD ligger ca 5 km norr om Hässleholm. En mycket uppskattad bygdegård att fira olika event i. Tex. högtidsdagar, bröllop, föreläsningar, danskurser mm. Ni väljer själva.

Intresserad av att bli medlem i Stoby intresseförening?

Läs mer här!