Stacks Image 42

EN FÖRENING FÖR INVÅNARNA I STOBY MED OMNEJD. VI ARBETAR FÖR ATT TILLVARATA VÅRA MEDLEMMARS INTRESSEN OCH ÖNSKEMÅL.

Tag gärna kontakt med någon i styrelsen om ärenden som gagnar alla i bygden.

SEDAN NÅGOT ÅR TILLBAKA ÄR STOBY INTRESSEFÖRENING OCH STOBY BYGDEGÅRD SAMMANSLAGNA TILL EN FÖRENING.

Stacks Image 35
VÄLKOMMEN!
TILL BYGDEGÅRDENS HEMSIDA

www.stobybygdegard.se

ST0BY BYGDEGÅRD ligger ca 5 km norr om Hässleholm. En mycket uppskattad bygdegård att fira olika event i. Tex. högtidsdagar, bröllop, föreläsningar, danskurser mm. Ni väljer själva.

Intresserad av att bli medlem i Stoby intresseförening?

Läs mer här!