2017KALLAR TILL

Pasted Graphic 2

ÅRSMÖTE!

Tisdagen den
7 MARS Kl. 19.00


I STOBY BYGDEGÅRD

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!


Pasted Graphic 1
Läs mer!

EN FÖRENING FÖR INVÅNARNA I STOBY MED OMNEJD.
VI ARBETAR FÖR ATT TILLVARATA VÅRA MEDLEMMARS INTRESSEN OCH ÖNSKEMÅL!
Tag gärna kontakt med någon i styrelsen, om ärenden som gagnar alla i bygden.


Vi ber er notera att Stoby intresseförening använder sig av en SMS-tjänst i brottsförebyggande syfte. Läs mer!

Hur blir jag medlem?


VI BER ER NOTERA ATT:

STOBY BYGDEGÅRD OCH STOBY INTRESSEFÖRENING ÄR SAMMANSLAGNA TILL EN FÖRENING.

Klicka på bilden för att komma till Stoby bygdegård!

dscn5335_2
Läs mer